Investeringar i entreprenörer

Riddarholmen är ett investeringsbolag inriktat på att förvärva minoritetsandelar i främst onoterade bolag inom SaaS, Tech och E-handel.

Några bolag som vi förvärvat:

Investeringar i entreprenörer

Riddarholmen är ett investeringsbolag inriktat på att förvärva minoritetsandelar i främst onoterade bolag inom SaaS, Tech och E-handel. Vi vill vara en aktiv ägare och stöttar våra portföljbolag med den hjälp de behöver för stunden.

Vi finns till som ett bollplank för strategi med fokus på den finansiella resa. Målsättningen är att hålla en hög investeringstakt och fortsätta bygga en diversifierad portfölj med god riskspridning för våra investerare.

OM OSS

LÅNGSIKTIGHET

LÅNGSIKTIGHET

Vi förvärvar främst minoritetsposter i framtidens framgångssagor med betalning med egna aktier. Vi gör affärer med entreprenörer och investerare som vill göra en mini Exit där de släpper en del av sitt innehav i målbolaget och får istället en post i Riddarholmen och diversifierar sig samtidigt som de får en ny långsiktig ägare.

DIVERSIFIERING

Riddarholmen identifierar och förvärvar minoritetsandelar i onoterade företag vilket erbjuder våra investerare en väldiversifierad och attraktiv investeringsmöjlighet.

LÅNGSIKTIGHET

Riddarholmen verkar för att växa och förvalta vår portfölj av investeringar, möjliggöra tillväxt och långsiktigt bygga en diversifierad aktieportfölj med hög avkastning.

 

VÄRDESKAPANDE

Riddarholmen tillhandahåller värdefulla marknadsinsikter och utnyttjar sin expertis inom investeringar, kapitalanskaffning, börsintroduktioner och förvärv för att bidra till framgång för vår portföljbolag

Kontakta oss

Kontakta oss idag

Är du intresserad av att avyttra aktier i ett spännande företag och vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan eller maila oss på info@riddarholmen.com