Vår idé

Hade det funnits en exakt formel för att hitta framtidens miljardbolag hade vi följt den…

Vi tror inte att det finns en exakt formel för att hitta nästa framgångsrika entreprenörsbolag. Vi vet dock att det finns viktiga komponenter som alla framgångsrika företag består av. Vi försöker leta efter dessa när vi hittar nya investeringar men det är bara halva receptet av vår framgång.

STRATEGI

LÅNGSIKTIGHET

Den andra delen är diversifiering.

Vi bygger en långsiktigt bred portfölj bestående av både tillväxtbolag och lönsamma företag. Vi går in i företag där vi ser att om de lyckas med sina utsatta planer kommer kunna ge en avkastning (ROI) på vår investering om minst 500 % inom 5 år. Det innebär att det räcker med att 1 av 5 av de bolag vi investerar i lyckas för att vi ska ge en god avkastning till våra investerare. Vår målsättning är att den siffran ska vara betydligt högre.

Några bolag som vi förvärvat:

Kontakta oss

Kontakta oss idag

Är du intresserad av att avyttra aktier i ett spännande företag och vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan eller maila oss på info@riddarholmen.com