Här finner ni Riddarholmen Invests aktuella aktieportfölj.

Aktieportfölj

Innehav

Kapital

Marknadsvärde (MSEK)

Marknadsvärde vår andel (MSEK)

Mer info

Medicortex

Kapital:

0,2%

Marknadsvärde (MSEK)

250*

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

0.5

Mer info:

LEIKUR

Kapital:

5,7%

Marknadsvärde (MSEK)

70,5*

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

4,0

Mer info:

Fantas-E

Kapital:

37,4%

Marknadsvärde (MSEK)

N/A

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

N/A

Mer info:

Dr Hud

Kapital:

5%

Marknadsvärde (MSEK)

N/A

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

N/A

Mer info:

FXBet

Kapital:

10%

Marknadsvärde (MSEK)

N/A

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

N/A

Mer info:

Tryggid

Kapital:

10%

Marknadsvärde (MSEK)

N/A

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

N/A

Mer info:

Entblock

Kapital:

7%

Marknadsvärde (MSEK)

N/A

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

N/A

Mer info:

Green Apps

Kapital:

55,9%

Marknadsvärde (MSEK)

N/A

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

N/A

Mer info:

Online Health Group

Kapital:

39,2%

Marknadsvärde (MSEK)

28,2*

Marknadsvärde vår andel (MSEK):

11,1

Mer info:

* Baserat på senaste emissionen i bolaget